Το Έργο

Το έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος»

Ο «Ψηφιακός Ηρόδοτος» είναι ένα πρωτοποριακό έργο διάσωσης και ανάδειξης ιστορικού αρχείου από την Κύπρο και τo βόρειο Αιγαίο. Με τη χρήση νέας τεχνολογίας, σημαντικό μέρος του μοναδικού οπτικοακουστικού αρχείου του ΡΙΚ που αντανακλά την πορεία της Κύπρου και του λαού της για περισσότερο από μισό αιώνα θα ψηφιοποιηθεί. Ανάλογη διαδικασία σε εφημερίδες και χειρόγραφα θα πραγματοποιηθεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης και στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης «Αργύρης Εφταλιώτης».

Το έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος» εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας που καλύπτει όλη την επικράτεια της Κύπρου, την Κρήτη και νησιά του βορείου και νοτίου Αιγαίου.

Οι πληθυσμοί των περιοχών της διασυνοριακής συνεργασίας έχουν βιώσει τον 20ο αιώνα γεγονότα που σηματοδότησαν τον κοινωνικό – πολιτικό μετασχηματισμό τους. Η ψηφιοποίηση των αρχείων του ΡΙΚ και των δύο βιβλιοθηκών θα αναδείξει το ιστορικό αυτό απόθεμα.
Η συντήρηση και ασφαλής φύλαξη των αρχείων αυτών είναι επείγουσα ανάγκη των δημοσίων φορέων – ιδιοκτητών του. Αποτελούν μια μοναδική κληρονομιά για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το έργο ψηφιοποίησης θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες των τριών οργανισμών σε παραγωγές, προβολές και μελέτες. Θα γίνει επίσης εφικτή η μελέτη και συγκριτική ιστορική έρευνα της περιόδου της μικρασιατικής καταστροφής και της κυπριακής τραγωδίας.

Με την ψηφιοποίηση, οι δημόσιοι φορείς του έργου, θα προσφέρουν επίσης στους πολίτες πρόσβαση στις πληροφορίες και το αρχειακό υλικό, μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης. Με τον τρόπο αυτό, ο αρχειακός πλούτος θα καταστεί «κτήμα των πολιτών».

Το έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος» περιλαμβάνει μελέτες, εργασίες και ενέργειες για:

• Διάσωση αρχείων από τον κίνδυνο φθοράς
• Συντήρηση, ταξινόμηση και ασφαλή αποθήκευση των αρχείων
• Ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού
• Ιστορική τεκμηρίωση με επιστημονική καθοδήγηση
• Ανάδειξη αρχειακού υλικού μέσω διαδικτυακής πύλης
• Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων
• Εκδηλώσεις και συναντήσεις διασυνοριακής συνεργασίας

2,251 total views, 1 views today