Ημερίδα με θέμα “Προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό”

1

Tο έργο “Ψηφιακός Ηρόδοτος” είναι ένα πρωτοποριακό έργο διάσωσης και ανάδειξης ιστορικού αρχείου από την Κύπρο και το βόρειο Αιγαίο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013” που καλύπτει όλη την επικράτεια της Κύπρου, την Κρήτη και νησιά του βορείου και νοτίου Αιγαίου.

Το εταιρικό σχήμα διασυνοριακής συνεργασίας του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος» απαρτίζουν το ΡΙΚ ως επικεφαλής εταίρος, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης «Αργύρης Εφταλιώτης» και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που προσφέρει επιστημονική υποστήριξη σε όλους τους εταίρους.

Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου Έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος» αφορά την ψηφιοποίηση και διάσωση του ιστορικού, κοινωνικού, και πολιτισμικού αρχείου του ΡΙΚ και των Βιβλιοθηκών της Μυτιλήνης και της Μηθύμνας. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν κομβικής σημασίας από ιστορική άποψη γεγονότα και εξελίξεις της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας που διαδραματίστηκαν στην Κύπρο και την περιοχή του βορείου Αιγαίου. Οι εταίροι στοχεύουν στην δημιουργία σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών πληροφόρησης και επικοινωνίας για να ενισχύσουν αφενός, την χωρικό συνεργασία και ανάπτυξη των δύο περιοχών και αφετέρου, να αναδείξουν τις περιοχές ως πόλο καινοτομίας για την τεκμηρίωση, ανάδειξη, σύγκριση και προβολή ιστορικών γεγονότων στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το έργο στοχεύει ιδίως στην αναβάθμιση της προσβασιμότητας του κοινού και την εφαρμογή καινοτόμας προσέγγισης για τα ΑμΕΑ, δημιουργώντας ένα πρότυπο διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου.

Το έργο ψηφιοποίησης που υλοποιείται θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες των τριών οργανισμών σε παραγωγές, προβολές και μελέτες. Θα γίνει, επίσης, εφικτή η μελέτη και συγκριτική ιστορική έρευνα της περιόδου της Μικρασιατικής καταστροφής και της κυπριακής τραγωδίας. Παράλληλα, με την ψηφιοποίηση, οι δημόσιοι φορείς του έργου ευελπιστούν να προσφέρουν στους πολίτες πρόσβαση στις πληροφορίες και το αρχειακό υλικό, μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης.

Για τους σκοπούς του έργου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου οργανώνει συνέδριο/ημερίδα στη Μυτιλήνη με θέμα “Προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό”, το οποίο αποτελεί μια κοινή διαβούλευση από εκπροσώπους των εταίρων με αντίστοιχους εκπροσώπους από οργανώσεις που δραστηριοποιούντα σε θέμα ΑμΕΑ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι μέσω κοινής διαβούλευσης να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά πρακτικά θέματα προσβασιμότητας οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού. Με τον τρόπο αυτό, θα τονωθεί και η διασυνοριακή διάσταση του έργου καθώς θα μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια κατηγορίας πολιτών και στις δύο χώρες (Ελλάδα, Κύπρος). Η ημερίδα θα αποτελέσει ένα καθοριστικό πρώτο βήμα ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας προς όφελος του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος», αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων.

Θα θάλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παρουσία σας στο συνέδριο/ημερίδα που θα διοργανωθεί είναι ιδιαίτερα σημαντική έτσι ώστε να παραχθεί εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα προσβασιμότητας οπτικοακουστικού ψηφιακού υλικού.

Το συνέδριο/ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

 

“Προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό”

Βαρειά Μυτιλήνης, ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο» Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Προσχέδιο προγράμματος

09:00-09:30 Προσέλευση κοινού και καλεσμένων
09:30-09:35 Χαιρετισμός από διοργανωτές
09:35-10:15 Παρουσίαση στόχων του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ»Ομιλητές:Κυριάκος Πιερίδης, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα ΚύπρουΧ.Ν. Αναγνωστόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μαρία Γρηγορά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης και Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη   Μήθυμνας «Αργύρης Εφταλιώτης»
10:15–10:45 Σύντομη παρουσίαση προσκεκλημένων φορέων ΑμεΑ από Κύπρο.Ομιλητές:Ανδρέας ΤομάζουΑνγκέλα Καζαντζή

Έφη Γεωργίου Χριστοφόρου

Μαριάννα Φοινικέπου

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

10:45–11:15 Προσβασιμότητα «εμποδιζόμενων» ατόμων (ΑμεΑ) σε διαδικτυακούς τόπους πολιτισμικού ενδιαφέροντοςΟμιλητές:Σταύρος Καμμάς και Χρυσούλα Κοντάκη, Honest Partners ΑΕ
11:15-11:45 Φυσική Αλληλεπίδραση και Προσβασιμότητα σε ψηφιακό περιεχόμενοΟμιλητής:Γεώργιος Καρυδάκης, Ερευνητής – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
11:45-12:15 Η διαδικτυακή πύλη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ Ομιλήτρια:Μαρία Ζογκού, Ερευνήτρια – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
12:15-12:45 Διάλειμμα
12:45-14:00 Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Προβλήματα προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό» – συμμετοχή του κοινού
Συντονιστές: Εκπρόσωποι έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ»
14:00-14:30 Λήξη ημερίδας – Αποτύπωση συμπερασμάτων διαβούλευσης

 

2